Vinje, Seljord, Tokke og Tinn kommune

Kraftprisen fyljer Nordpool sin spotpris.

Prisane i tabellen er inkludert mva på 25% og påslag på 3 øre/kWh (3,75 øre/kWh inklusiv mva) som inkluderer kostnader for elsertifikat.
I tillegg fastbeløp på kr 30 pr.mnd. (kr 37,50 inklusiv mva).

Les meir om Elsertifikat på heimesidene til NVE

Dato

sept 2019
aug 2019

juli 2019
juni 2019

mai 2019
april 2019

mars 2019
feb 2019

jan 2019
des 2018

nov 2018
okt 2018

sept 2018
aug 2018

juli 2018
juni 2018
mai 2018
april 2018
mars 2018
feb 2018
jan 2018
des 2017
nov 2017
okt 2017
sept 2017
aug 2017
juli 2017
juni 2017
mai 2017
april 2017
mars 2017
feb 2017
jan 2017
des 2016
nov 2016
okt 2016
sept 2016
aug 2016
juli 2016
juni 2016
mai 2016
april 2016
mar 2016
feb 2016
jan 2016
Des 2015
nov 2015
okt 2015
sept 2015
august 2015.
juli 2015
juni 2015
mai 2015
apr 2015
mar 2015
feb 2015
jan 2015
des 2014
nov 2014
okt 2014
sept 2014
august 2014
juli 2014
juni 2014
mai 2014
april 2014
mars 2014
feb.2014
jan. 2014

Pris inkl. alle avgifter

41,05 øre/kwh
47,00 øre/kwh

45,98 øre/kwh
40,57 øre/kwh

51,99 øre/kwh
53,48 øre/kwh

54,50 øre/kwh
60,10 øre/kwh

71,67 øre/kwh
67,22 øre/kwh

61,51 øre/kwh
53,25 øre/kwh

59,68 øre/kwh
64,67 øre/kwh

64,92 øre/kwh
56,61 øre/kwh
43,21 øre/kwh
50,18 øre/kwh
53,95 øre/kwh
49,96 øre/kwh
42,67 øre/kwh
41,99 øre/kwh
41,31 øre/kwh
35,62 øre/kwh
38,85 øre/kwh
34,84 øre/kwh
34,54 øre/kwh
31,66 øre/kwh
36,65 øre/kwh
37,58 øre/kwh
38,83 øre/kwh
38,85 øre/kwh
37,81 øre/kwh
38,54 øre/kwh
45,43 øre/kwh
38,40 øre/kwh
30,56 øre/kwh
28,90 øre/kwh
31,17 øre/kwh
31,86 øre/kwh
30,02 øre/kwh
29,29 øre/kwh
28,99 øre/kwh
26,66 øre/kwh
34,78 øre/kwh
21,16 øre/kwh
28,06 øre/kwh
24,87 øre/kwh
16,05 øre/kwh
14,37 øre/kwh
11,51 øre/kwh
15,85 øre/kwh
22,91 øre/kwh
26,27 øre/kwh
26,61 øre/kwh
30,19 øre/kwh
31,24 øre/kwh
33,30 øre/kwh
28,55 øre/kwh
27,55 øre/kwh
32,41 øre/kwh
29,55 øre/kwh
27,15 øre/kwh
19,41 øre/kwh
19,57 øre/kwh
23,25 øre/kwh
26,44 øre/kwh
30,04 øre/kwh
33,16 øre/kwh

FIRMAPRESENTASJON

Rauland Kraftforsyningslag sa 915317898 35062060 Raulandsvegen 1713 3864 area161,Vinje,Seljord,Tinn,Tokke

FIRMAPRESENTASJON - SLUTT

TESTST

RK Spot Spotpris RK Spot true website 0 false 0,00 30 0,03 0 false 0 newAndExistingCustomers false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false false 0,00 http://www.rauland-kraft.no/prisar/ area161 area161,Vinje,Seljord,Tinn,Tokke etterskudd

TESTST - SLUTT