Ny Kunde

Straum til nybygg

Byggestraum får du ved å henvende deg til oss på telefon 35 06 20 60 eller e-post: epost@rauland-nett.no.

Opplysningar me må ha: Adresse G/B. nr. eventuelt beskrivelse på kor det er (kart), kundeinformasjon med fødselsdato / organisasjonsnummer og full rekningsadresse, kontaktinformasjon.

Kunden må sjølv sørge for stativ til å henge byggjekassa på. Om dette ikkje er på plass når montøren kjem, vert oppdraget utsett.


Pris:
Opp/Ned gebyr kr 2750.- inkl. mva.
Leige av byggeskåp kr 87,50.- inkl. mva. pr. veke.
Kraftpris og nettleige etter T4 tariff (sjå prisar kraft og nett eller årskostnad).

Krav og praktiske opplysningar til byggherre / tiltakshavar.

I samband med byggeverksemd, el. framføring, installasjon og graving, er det fleire forhold du som byggherre/tiltakshavar må vera merksam på.

Ta kontakt om det er noko du lurar på.