Målaravlesing på SMS

Gjeld berre kundar utan AMS-målar (profilmålte anlegg eller AMS-målar der ein ikkje har kontakt med målaren).

1. Først må du tinge målaravlesing på SMS ved å sende:
    raum start <kundenummer> <målarnummer> til 26166
    Vent på kvitteringsmelding frå 26166

2. Deretter registerer du stand ved å sende:
    raum <målarnummer> <stand> til 26166
    Du får kvitteringsmelding frå 26166

Me sender deg SMS med påminning når det er på tide å lesa av målaren på nytt.
Ynskjer du stoppe tenesta - målaravlesing på SMS - sender du:
raum stopp <kundenummer> <målarnummer> til 26166

Du kan og starte/stoppe sms tenesta ved logge deg inn på målaravlesing/kundeopplysningar på vår heimeside og legge til/endre data i kundeprofilen din.

Kundenummer og målarnummer finn du på:

  • straumrekninga

  • e-fakturaen

Leverar du målaravlesinga på ein annan dato enn avlesingsdatoen, vil forbruket bli berekna fram - event. tilbake - til avlesingsdatoen.

Vil du unngå berekninga - leverar du avlesinga på oppgjeven avlesingsdato.
Dette er spesielt viktig for anlegg som har stor variasjon i forbruket.