Stilling ledig

 

Nettsjef

Arbeidsoppgåver

•   Nettsjef leiar Nettavdelinga og rapporterar til elverksjef.

•   Som nettsjef vil ein delta i selskapets leiargruppe og ha ansvaret for strategisk, teknisk og økonomisk planlegging av kraftlinjenettet.

•   Overordna ansvar for drift og vedlikehald av regionalnett distribusjonsnett og fibernett.

•   Dagleg operativ drift, deltaking i vaktordning kan påleggast.

Kvalifikasjonar

•   Det søkjast etter person med relevant høgare teknisk utdanning og erfaring med drift av kraftlinjenett.

•   Gode leiareigenskapar, god samarbeidsevne og gjennomføringsevne, evne til å motivere og inspirere sine medarbeidarar vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

•   Godt arbeidsmiljø i nye kontorlokale.

•   Gode forsikring og pensjonsvilkår.

•   Konkurransedyktig løn og arbeidsvilkår.

Oppstart: etter avtale.

Arbeidsstad: Raulandsvegen 1713, 3864 Rauland

Interesserte kan ta kontakt med Elverksjef Tor Olav Nystog, på mobil: 480 17 855 eller e-post: torolav@rauland-kraft.no eller vår rekrutteringsrådgivar Roar H. Olsen på mobil 913 02 225 eller e-post rho@talent-gallery.no. Søknadar og henvendelsar behandlast konfidensielt.

Skriftleg søknad med CV sendast til vår rådgivar
- rho@talent-gallery.no

Søknadsfrist: 12.10.2018