Stilling ledig

 

Skogsarbeidar linjerydding

Rauland Kraftforsyningslag SA er eit privat eigd kraftselskap som er lokalisert i Rauland. Våre primære driftsoppgåver på nettavdelinga er drift av regionalnett, distribusjonsnett og fibernett. Raulandsområdet er inne i ein sterk ekspansjon og vi reknar med ein stor auke i kundemassen også i åra framover. Med det store arbeidsomfanget dette medfører søkjer etter skogsarbeidar linjeryddar.

Rauland kraftforsyningslag har ei ordning der me leiger inn ekstern hjelp til rydding av våre linjetrasear i høg- og lågspent nettet. Me lyser med dette etter person i enkelmannsføretak eller liknande som på sesongbasis kan foreta linjerydding i våre linjetrasear.

Det vil bli lagt vekt på lokalkunnskap, langsiktigheit og mogelegheit til arbeid i barmarkssesongen. Ein må kunne arbeide sjølvstendig og ha erfaring frå skogsdrift.

Det vert gjeve opplæring innafor sikkerhet med arbeid nær ved høg og lågspent anlegg. Søkar må ha dei nødvendige kvalifikasjonane og papir for å ta seg rundt og handtere utstyr i forbindelse med skogsarbeidet. Søkjar må sjølv ha nødvendig utstyr.

Søknad med CV og kopi av dei viktigaste vitmål sendast innan 1.april 2019 til

epost@rauland-kraft.no

eller

Rauland Kraftforsyningslag
Raulandsvegen 1713
3864 Rauland

Nærmare opplysning om stillingane kan ein få ved å vende seg til El-verksjef Tor Olav Nystog telefon 35062060.