Kundesenter

Logg inn på Min side for å sjå fakturaoversikt og historisk forbruk fram til 18.02.19.

Elhub Web Plugin

Elhub Web Plugin (Plugin) er den delen av Elhub hvor sluttbruker får tilgang til egen informasjon.

Link til elhub-webplugin

I Plugin finner sluttbruker alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun sluttbruker som kan se og endre informasjon gjennom Plugin.

Mer info finnes her: Elhub Web Plugin

Tilgang for bedriftsbrukere

For å få tilgang til bedriftens målepunkt, må sluttbruker være knyttet til bedriften gjennom rollen Energi, miljø og klima i Altinn. Daglig leder får tildelt denne rollen automatisk, og daglig leder kan tilordne rollen til en eller flere ansatte som skal ha oversikt over målepunktene.

Mer info her: Tilgang for bedriftsbrukere