Straumstans Øyfjell

Straumstans frå trafo Groven til og med trafo Straume.

På grunn av arbeid på høgspentnettet vert det straumstans, fredag 30 sept. frå kl 09 30 til kl 10 30,  på strekninga frå og med trafo Groven til og med trafo Straume  med avgreiningar.

Trafo Haugen frå kl 09 30 til 12 00.

Nettet må reiknast som spenningsførande i utkoplingstida. Ein tek atterhald om tidlegare innkopling.