STRAUMSTANS

Fredag 17 juni frå kl 0900 til kl 1200

Grunna vedlikehaldsarbeid på høgspentlina frå Steinbakken til Skulestøyl vert det straumstans på trafokrinsane Steinbakken, Tveiti, Alpinsenteret, Skulestøyl, Spjotar, Englandsmo, Reinar og Bitdal.


Nettet må reknast som spenningsførande i utkplingstida.