Ny styreformann

Rauland Kraftforsyningslag har fått ny styreformann, Dag Dyre Vaa.

Dag Dyre har i ei årrekkje vore nestformann i selskapet og tek no over formannsvervet etter Oddbjørn Carlsen som fortset i styre som styremedlem.

Det er og kome inn nytt styremedlem Berit Myhra og ny varamedlem Jo Inge Johnsen frå hytteeigerane.