El-sertifikat

Ordninga med El-sertifikat held fram i 2013 og vert auka frå 0,64 øre pr. kWh til 0,92 øre pr.kWh.

Elsertifikata er inkludert i kraftprisen.


Elsertifikat er ei støtteordning for kraft produsert frå fornybare energikilder. Straumkundane finansierer ordninga over strømrekninga, gjennom at kraftleverandørene legg elsertifikatkostnaden inn i straumprisen. Fram til 2020 skal Sverige og Norge auke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 26,4 TWh.