Endring av abonnement / Ny kunde

Opphør av kontrakt, sal av eigedom eller ny kunde.

Bestille kraft? Sjå Ny Kunde lenger nede på denne siden.

Kundenummer:
Kundenummer:
Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnummer:
Poststad:
Telefon:
E-post:
Fødselsdato/Org.nr.:
Gårdsnummer (gnr.):
Bruksnummer (bnr.):
Festenummer (fnr.):
Seksjonsnummer (snr.):
Adresse for sluttrekning:
Postnummer:
Poststad:
Målarstand:
Målarnummer:
Dato for avlesing:
Ny Kunde
Eg veit ikkje kven som flytter inn:
Fornamn ny kunde:
Ny poststad:
E-post ny kunde:
Fødselsdato/Org.nr. ny kunde:
Kommentar: